Privacy Statement

Wij respecteren jouw privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam :  Motorkeet
Website :  https://www.motorkeet.nl
KvK nummer :  65922867
Btw nummer :  NL 122777554 B 01

In onderstaand overzicht lees je welke persoonsgegevens er verwerkt worden en wat wij doen om jouw privacy te waarborgen. Hierbij worden alle regels conform de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • naam
 • postcode
 • adres
 • telefoon (optioneel)
 • e-mailadres
 • bestellingen
 • IP-adres
 • correspondentie
 • bezoek aan onze website

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende redenen voor het opslaan en verwerken van jouw persoonsgegevens. Zo worden onderstaande gegevens verwerkt op basis van “wettelijke grondslag”. Dat betekent dat we deze gegevens verwerken voor het goed kunnen uitvoeren van de normale bedrijfsvoering:

 • een correcte verwerking en verzending van je bestellingen, betalingen en facturen
 • om je te informeren over de voortgang en status van je bestelling
 • om je goed van dienst te kunnen zijn bij servicevragen, vervanging of garantie
 • een correcte werking van onze website

Verstrekking aan derden

Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden. Jouw persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze bedrijfsvoering. Zo willen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat je bestelling goed bezorgd wordt en dat betalingen in een beveiligde omgeving verwerkt worden door onze betaalpartners. Partijen waarmee samengewerkt wordt zijn:

 • bezorgpartners zoals PostNL
 • betaalpartners en banken
 • IT-dienstverleners en webhosting
 • procesoptimalisatie zoals Google Analytics
 • juridische instanties, in geval van een gerechtelijk bevel

Met bovenstaande partners zijn waar nodig individuele contracten afgesloten en instellingen aangepast zodat jouw privacy te allen tijde gewaarborgd blijft of dat je persoonsgegevens anoniem verwerkt worden.

Bescherming van gegevens

Wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

 • wij gebruiken coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector
 • op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding
 • wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen
 • wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan
 • alle systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligings-gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software
 • minimaal 2 maal per jaar wordt onze website getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op, via info@motorkeet.nl

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet plaatsen wij alleen cookies als je dit goed vindt. Je kunt cookies accepteren door op de knop “accepteer” te klikken in de cookiemelding onderaan de webpagina. Je hoeft dit slechts éénmaal te doen. Zolang je géén cookies verwijdert uit je browser onthoudt je computer jouw keuze. Je kunt cookies ook standaard uitzetten via jouw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

waarom gebruiken wij cookies?

 • Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren en jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Wij plaatsen verder cookies op je computer om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou.
 • Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Cookies verwijderen

 • Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op jouw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser (Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox etc)

Jouw recht op privacy

Je hebt als klant van Motorkeet te allen tijde recht op inzage van de persoonsgegevens die we van jou bewaren. Deze kun je bij ons opvragen. Wil je liever niet dat jouw gegevens nog bij ons bewaard blijven? Dan heb je ook het recht om deze volledig te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op, via info@motorkeet.nl. We reageren zo snel mogelijk (uiterlijk binnen vier weken) op je verzoek. Om er zeker van te zijn dat zo’n verzoek tot inzage door jou persoonlijk is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn van gegevens

In onderstaand overzicht kun je zien hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren.

 • gegevens van inactieve accounts worden niet langer dan 7 jaar bewaard
 • gegevens over bestellingen en betalingen moeten we op last van de belastingdienst 7 jaar bewaren
 • telefoongesprekken worden niet opgeslagen tenzij er een voicemail is ingesproken. Deze worden na 30 dagen automatisch verwijderd.

 

 

Laatste update: 24 mei 2018